Breaking News
Home / Users Choice / com.ArgunTrade.dinoCardAR 1.9

com.ArgunTrade.dinoCardAR 1.9


apk ID : com.ArgunTrade.dinoCardAR
Version : 1.9
Size : 74.22 MB

Description


“Аргун трейд ХХК” нь ирээдүйн эзэд болсон хүүхэд багачуудынхаа бие даан суралцах чадварыг хөгжүүлэн, мэдлэг олгох зорилгоор орчин үеийн дэвшилтэд AR технологиор баяжуулан сонирхол татсан, нас сэтгэхүйд нь тохирсон танин мэдэхүйн мэдлэг олгох цуврал Ухаалаг картуудыг бү ...

  Download com.ArgunTrade.dinoCardAR 1.9

  Download 74.22 MB


  Check Also

  Infinite Sky 1.1.2

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *