Home / Users Choice / Brewiarz 2.4.0

Brewiarz 2.4.0


apk ID : osoftware.liturgiahorarumdroid
Version : 2.4.0
Size : 4.57 MB

Description


Brewiarz - modlitwa codzienna Ludu Bożego po polsku w Twoim telefonie.

Wierni, którzy celebrują liturgię Godzin, jednoczą się z Chrystusem, naszym Najwyższym Kapłanem, przez modlitwę psalmów, rozważanie słowa Bożego, pieśni i uwielbienia, by włączyć się do Jego nieustannej i powszechnej modlitwy, która oddaje chwałę Ojcu i wyprasza dar Ducha Świętego dla całego świata. (KKK 1196)

Liturgia Godzin powinna stać się modlitwą całego Ludu Bożego. W niej sa ...

Download Brewiarz 2.4.0

Download 4.57 MB


Check Also

Infinite Sky 1.1.2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *